Coaching

Befinner du dig i en arbetssituation där:

Har du svarat ja på någon eller flera av frågorna ovan? Då kan jag hjälpa dig att TaEttSteg vidare.

Vill du ha nya perspektiv på dina chefsutmaningar i vardagen och möjlighet att reflektera över ditt ledarskap?  Jag följer International Coaching Federation (ICF) Etiska riktlinjer och jag coachar live men det går även bra digitalt eller på telefon.

Chefs Coaching

Det är inte alltid lätt att vara en chef. Jag hjälper dig att se saker ut ett annat perspektiv i din vardag. Jag lyssnar, frågar och diskuterar utifrån din verksamhetsbehov. Jag hjälper dig så att du hittar nya idéer och lösningar. Jag hjälper dig att skapa en problemlösningsförmåga. Jag hjälper dig till mer kritiskt tänkande vid svåra beslut. Jag ger dig verktyg till att våga bli mer kreativ. Och sist men inte minst med hur du bemöter dina medarbetare och kollegor.

197237176_533302184329816_7299275992179991109_n

Ny som chef

Vill du ta nästa kliv i ditt ledarskap eller befinner dig i en ny utmanande situation? En chef har ett formellt ansvar både gentemot uppdragsgivare och medarbetare. I ditt chefsansvar ska du vara rak, tydlig, sak orienterad, objektiv, värderingsfri, konsekvent, förutsägbar och ha ordning och reda. Det är ett stort steg! jag kan hjälpa dig att skapa ett mod och nyfikenhet och de dig ett annat perspektiv på vardagen.

196873958_775315519784908_862790640620011135_n

Att leda i förändring

Oavsett om det handlar om att implementera ett nytt system, nya rutiner eller att reducera kostnader eller hantera allt som händer i världen just nu, så påverkar det er verksamhet och dina medarbetare. Vet du hur du ska agera när något annorlunda händer? Varför reagerar dina medarbetare och kollegor som de gör? Hur ska du möta dem? 

Som coach kan jag hjälpa dig genom att ställa frågor hur du reagerar och  agera. Jag är även certifierad i sorgbearbetning och krishantering och har flertalet verktyg som kan hjälpa dig både innan och när det hänt. 

Första bild

Coachande ledarskap

Vilken typ av ledare är du? 

Hur leder du dina medarbetare?

Känner du att du är överbelastad och måste ta alla beslut själv?

Det coachande ledarskapet börjar med dig själv. 

Vad händer med dina medarbetare när du börjar ställa coachande frågor? 

Är du intresserad av att få verktyg som skapar en bättre vardag för dig och dina medarbetare? 

196352924_606410763666380_5919705516921800583_n

Grupp - coaching

Hur arbetar ni i er ledningsgrupp?

Vid gruppcoaching arbetar coachen med att hjälpa en hel grupp att utvecklas mot ett gemensamt mål utifrån gruppens resurser. Precis som vid individuell coaching så ger inte coachen några färdiga lösningar, utan det är gruppen själv som ska hitta svaren. Gruppen arbetar gemensamt för att överkomma gruppens hinder och nå målet med hjälp av gruppens resurser.

team spirit, teamwork, community-2447163.jpg