TaEttSteg

Coach Chatarina Israelsson skapar hållbara individer och organisationer.

Coaching - Ledarskapsutveckling – Organisationsutveckling - Personlig utveckling - Krishantering - Debriefing

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. Coachens roll är att hjälpa personer/grupper att optimera sina resurser. En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.

Låt mig få hjälpa Dig/er att TaEttSteg till. Jag kan träffas live men det fungerar även mycket bra digitalt. 

Välkommen!

Några ord om mig

Jag Chatarina Israelsson har jobbat som chef och ledare i många år med personalansvar för både små och stora grupper. Jag har utvecklat verksamheter och människor och fått se dem TaEttSteg till vilket har varit mycket tillfredställande. Men som seniorchef och ledare var det fler gånger jag kände mig lite ensam i mina tankar och beslut. Jag kom i kontakt med en coach och fick hjälp med att känna mig trygg i mina beslut. Vi diskuterade ofta VAD jag ville göra och VARFÖR jag ville göra det och till slut under samtalen kom vi fram till HUR jag skulle genomföra dem. Det har varit en framgång för mig och många andra att arbeta tillsammans med en coach. Jag följer Internationella coach förbundets (ICF) etiska riktlinjer. Jag arbetar för att skapa hållbara individer och organisationer.

Erbjudande!

Kostnadsfritt samtal

Vi träffas lite avslappnat och pratar med varandra för att se hur vi ska gå vidare till nästa steg. Det är viktigt att vi känner förtroende för varandra så vi i nästa steg verkligen kan skapa något som tar dig eller er framåt mot nya mål. Det gäller både individ och företag

Tjänster

Coaching och utveckling av individer och organisationer.

Coaching chefer ledare

För ledare och chefer på alla nivåer som vill bli tydligare i sitt ledarskap och utvecklas i sin roll för att skapa starkare team och nå organisationens mål. Låt mig hjälpa dig att TaEttSteg till.
Läs mer

Organisations utveckling

Vi träffas och går igenom er situation, efter det så tar jag fram ett program som passar just er verksamhet. Det kan vara allt från en inspirationstimme till flera dagars program. Allt utifrån era behov.
Läs mer

Coaching personlig utveckling

Har du tankar om att göra en större eller mindre förändring i ditt liv? Har du idéer som inte blir förverkligade? Jag kan hjälpa dig att våga TaEttSteg som behövs till förändring och och måluppfyllelse.
Läs mer

Krishantering

Är er organisation beredd för en kris eller större förändring som påverkar många i företaget. Hur arbetar ni med det idag? Jag har arbetat med krishantering och säkerhetsfrågor både inom detaljhandeln och ute på fartyg under många år och vet vikten av att alla vet vad alla ska göra när något inträffar.
Läs mer
Nöjda Klienter

Referenser