Det här är

Personlig utveckling

Hur är ditt liv?

Coachning

Hur kan du minska stressen i ditt liv och och ändå hinna med allt du vill uppnå?

Hur kan du förbättra dina relationer privata och arbetsrelaterade?

Hur kan du uppnå balans mellan familjeliv och arbetsliv?

Jag som coach hjälper dig att hitta den potential du har och utmanar dig att ta olika steg i din personliga utveckling eller karriär. Du blir mer medveten om dina känslor, tankar värderingar och förmågor som leder till ökad kreativitet, bättre kommunikation och ditt beteende kommer att ge ett mer självständigt och lyckligare liv.

Vad skulle det innebära för dig om du fick till en förändring hur skulle ditt liv se ut då? Vad skulle det innebära för dig? 

Hur vill du gå vidare?

Jag erbjuder olika paket för att hjälpa dig att ta ett steg mot ditt mål. Vi ses antingen live eller digitalt.

Small: Vi ses vid 6 tillfällen där vi kommer göra övningar som hjälper dig att lyckas både i ditt privatliv och i din karriär. Målet med coachningen är att hitta din fulla kraft. Med roliga verktyg sätter vi tydliga inspirerande mål som följs upp i slutet av coachningen. Du kommer att lyckas både i ditt privatliv och i din karriär.

Medium: Vi ses vid 10 tillfällen vi går lite djupare och du får med dig fler verktyg som du kan arbeta med i din vardag och på din arbetsplats eller övrigt liv. Vi ses med regelbundna mellanrum för att hela tiden fånga upp det vi arbetar med.

Large: Vi ses vid 12 tillfällen, vi fördjupar oss och du får med dig kraftiga verktyg. Vi börjar att ses med korta intervaller för att börja med förändringsarbetet. När vi kommit en bit på väg ses vi med längre mellanrum och stämmer av och följer upp och fyller på med lite mer som du känner att du saknar.

Du kan även köpa ”lösa” timmar om du känner att du bara vill bolla dina tankar och idéer. 

walk and Coach

För dig som vill kombinera utveckling med motion. Vi genomför det coachande samtalet samtidigt som vi promenerar ute i naturen. Naturen har påvisat att hjälpa till att öka kreativiteten och hitta nya lösningar. Det finns mycket material i naturen som vi kan använda oss av i själva samtalet. Här kan du också välja mellan small, medium eller Large. Du kan även köpa ”lösa” timmar om du känner att du bara vill bolla dina tankar och idéer.

20180408_150408

Grupp -coaching

För er som känner att ni vill utveckla er grupp och komma närmare era mål. 

Vid gruppcoaching arbetar coachen med att hjälpa en hel grupp att utvecklas mot ett gemensamt mål utifrån gruppens resurser. Precis som vid individuell coaching så ger inte coachen några färdiga lösningar, utan det är gruppen själv som ska hitta svaren. Gruppen arbetar gemensamt för att överkomma gruppens hinder och nå målet med hjälp av gruppens resurser.

 

team spirit, teamwork, community-2447163.jpg

Inspirations Föreläsningar

Jag håller inspirerande coachande föreläsningar där jag pratar om hur du på ett effektivt och inspirerande sätt kan göra förändringar i ditt liv. 

  • Självförtroende självkänsla
  • Vilka är dina superkrafter
  • Vilka mindset jobbar du utifrån
  • Vilka verktyg använder du för att få saker gjorda?
  • Vilka är dina drivkrafter
  • Hur jobbar du med ditt personliga bokslut?
  • Hur sätter du mål?
  • Vad har du för vision?
  • Hur vill du regissera ditt eget liv?

 

196505155_628518004735572_3506955644893925409_n