Mina

Tjänster för privatpersoner

Tjänster

Coaching för privatpersoner

Personlig utveckling

Har du tankar om att göra en större eller mindre förändring i ditt liv? Har du idéer som inte blir förverkligade? Jag kan hjälpa dig att våga TaEttSteg som behövs till förändring och och måluppfyllelse.

Läs mer

Sorg/Förlustbearbetning

Oförlöst sorg beror nästan alltid på något okommunicerat av känslomässig natur. Kommunikation är nyckeln. För att läka sorgen över en förlust behöver vi därför ta reda på alla outtalade tankar och känslor kring relationen. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster. Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?
Låt mig hjälpa dig att bearbeta dina förluster

Läs mer