Organisation

Olika föreläsningar

Jag erbjuder olika typer av föreläsningar och utbildningar med olika teman. De flesta är på  drygt en timme och kan vara ett bra inslag som inspiration på era månadsmöten eller kickoff. Självklart kan jag mixa och bygga dem efter ert behov just nu.  Vet du hur du hanterar en medarbetare i kris eller sorg?

 Jag arbetar på mitt egna företag men är även konsult åt Balansa. Jag har ett stort kontaktnät med konsulter med en bred erfarenhet vilket gör att vi kan skapa många olika uppdrag utifrån ert behov. 

Läker tiden alla sår?

Livet går vidare, tänk positivt, släpptaget. Klyschorna kring sorg eller förlust är ofta många, men sällan till någon hjälp. Vi lär oss mycket om hur vi skaffar oss saker, men förvånansvärt lite om hur vi kan hantera förluster och förändringar.  Bristande kunskap om hur vi kan bearbeta våra sorger och förluster leder ofta till betydande svårigheter för den drabbade – oavsett om det handlar om separationer, omorganisationer, konflikter, sjukdom eller andra förluster. 

Föredraget ger dig inblick i ämnet sorg – och om hur du kan hantera förluster och förändringar. Humor och allvar blandas med mina egna erfarenheter. Tid ca 90 minuter.

Vet du som chef hur du ska hantera och möta en medarbetare som är i kris eller sorg? Låt mig hjälpa dig med de rätta verktygen. 

197237176_533302184329816_7299275992179991109_n

Hur gör ni vid en kris?

Hur arbetar ni med krishantering? Har ni någon handlingsplan utifrån om något oväntat skulle hända? Jag har lång erfarenhet i dessa frågor och vet vikten av att alla ska veta vad deras uppgift är om något inträffar. Jag kan med egna ord och upplevelser förmedla vad som händer när man kommer i situationer som man inte varit i tidigare, genom mina egna erfarenheter från framför allt min tid på sjön och arbete på fartyg.  Jag går igenom hur ni kan skapa en handlingsplan för en krissituation. Vi går även igenom övningar som ni kan ta med er.

Har man gjort en sak en gång tidigare blir inte situationen så jobbig när det väl inträffar. 

Tid: Ca 90 minuter.

Vill ni ha mer än en föreläsning i detta ämne? Låt mig hjälpa er att skapa en plan och utbildning som passar just er verksamhet.

196022999_4490295194332054_2410083919210075032_n

Har ni Balans?

Vi presenterar BALANSA som är en modell för att öka både organisationens, chefernas och medarbetarnas kompetens och förmåga att ”balansa”, dvs att balansera arbete och övrigt liv.

Modellen används för att på ett konkret och systematiskt vis utveckla ett arbetssätt och en kultur som främjar möjligheten att balansa. Med BALANSA lyfts svåra frågor kring utmanande situationer in strukturerat och medvetet på arbetsplatsen istället för att hålla dem utanför.  läs mer om Balansa här https://www.balansa.se/ Tid Ca 1 tim

196873958_775315519784908_862790640620011135_n

Är ni hållbara?

Hur arbetar ni med de systematiska arbetsmiljöarbetet? 

Det grundläggande syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att förebygga ohälsa och främja en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet är kopplat till styrningen av verksamheten. Tydliga rutiner, kunskap, fördelning av arbetsmiljöuppgifter och samverkan på arbetsplatsen är viktigt.

Jag går igenom de fyra stegen: undersöka – riskbedöma – åtgärda och kontrollera. 

Tid från 1 tim upp till en heldag. 

197654004_232270641657720_915551558344038014_n

Har får ni det att hända?

Här har jag en ispirerande föreläsning om hur ni på ett kreativit sätt kan få en förflyttning och fylla alla med en massa energi och nya idéer. Deltagarna kommer vara med aktivit och kommer få genomföra en del praktiska övningar. 

Tid från 1 tim upp till en heldag.

196054439_3177212469179823_3076172114746282564_n

Coachande ledarskap?

Vi går igenom det Coachande ledarskapet i praktiken. 

Här kommer vi att lära oss den coachande ledarens förmåga att vara tydlig chef, inspirerande och visionär ledare samt lyhörd och tillitsfull coach.

Vilket syfte har du med ditt ledarskap? Vill du göra skillnad i andra människors liv?

Inspirations föreläsning 1 tim men vill ni ha fördjupning i detta ämne kan vi lägga upp det efter ert önskemål från halvdag till heldag.

196379644_507037254073875_7980784413096155717_n